OFFCITY ARCHITEKTI: Mluvit o architektuře (Anna Beata Háblová a Filip Landa)
OFFCITY ARCHITEKTI: Mluvit o architektuře (Anna Beata Háblová a Filip Landa)

V rámci večera cyklu OFFCITY ARCHITEKTI se setká dvojice hostů či hostek, jejichž pohledy a zkušenosti spjaté s daným tématem mohou být i velmi rozdílné. První hostkou bude architektka, teoretička a básnířka Anna Beata Háblová, kterou možná znáte z ranního vysílání na rozhlasové stanici ČRo Vltava. Její senzitivní úvahy vdechují život neživé hmotě architektury a přibližují její esenci širokému publiku. Druhým z dvojice bude Filip Landa, rovněž architekt, publicista a poutník, který se po dlouholeté spolupráci s odborným časopisem ERA21 stal jeho šéfredaktorem. ERA21, která je primárně cílená odborné veřejnosti, do veřejného prostoru přináší témata rezonující v současném architektonickém dění.


V posledních letech se toho na jejím poli děje více než dříve. Vzniká řada zajímavých staveb, nových úprav veřejných prostorů. Architektura je prezentována jak tvůrci, tak i kritiky a je tématem odborných i laických diskusí. Je dobře, že nové stavby a nové prostory vyvolávají emoce, je správné, že se o nich hovoří, ale… Jak vypadá současná veřejná i neveřejná debata o architektuře? Jak jsou nové realizace reflektovány v médiích. Existuje vnitřní odborná kritická diskuze, nebo se architekti jen plácají po ramenou? Kdo a jak může veřejnost vzdělávat v tomto ohledu? Lze na oblast stavebnictví, architektury uplatňovat multikriteriální hodnocení? Je takové hodnocení možno zpřístupnit veřejnosti? Jsou významná až existenciální témata současnosti dostatečně reflektovány soudobými architekty? Je na ně upozorňováno při výuce architektů?

Budeme se těšit na setkání s vámi a diskusi, která bude otevřená i vám.

Vstupné: 50 Kč

www.hablova.com | www.era21.cz | www.offcity.cz 


Pořádá Offcity z. s. ve spolupráci s galerií GAMPA v rámci projektu OFFCITY 2024 za finanční podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

komu zavolat?
gampa
info@gmpardubice.cz
730 524 909
co jsou AM?
1 Infocentrum

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

2 Silo/Nadace AM

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

3 Sféra

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

4 GAMPA

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 Gočárova galerie

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

5 4 1 3 2

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

5 4 1 3 2

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

5 4 1 3 2

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 4 1 3 2

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2