WHERE TO EAT AND DRINK
BRICKSTRO BY MARIANA

Every weekend and on holidays. Coffee, street food and a great mood.

CAFE GOČÁR

A cafe right in the building of the Gočár´s Gallery. With a garden on the waterfront and seating right on the piazzetta.

ROOF BAR

We are opening the roof bar on the Silo terrace as a support for our events.

Toilets

THE TOILETS CAN BE FOUND IN THE SILO BASEMENT, IN GOČÁR´S GALLERY AND IN GAMPA.

WHAT TO TAKE AWAY
AM INFOCENTRE

Stop by the Info centre for Automatic Mills merch.

THE MILL EXPERIENCE

We offer private guided tours of the Automatic Mills complex for 15 people or more. Take a tour of the premises with a guide on the day and time of your choice and take away a unique experience.

WHAT ARE THE AM?
1 Infocentrum

Pardubice city information centre. Starting point of the area.

2 Silo

Multifunctional conference and art space, background for synergies in the area of Automatic Mills.

3 SPHERE

Craft and technology education centre open to schools and the public.

4 GAMPA

A gallery mapping the immediate surroundings and the rest of the world in contemporary artistic language.

5 GOČÁR'S GALLERY

Regional collecting gallery with extensive educational program.

5 4 1 3 2

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

5 4 1 3 2

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

5 4 1 3 2

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

5 4 1 3 2

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 4 1 3 2

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2